نسخه های بیکلام شده (بی کلام) پلی بک ( کارائوکی ) آهنگ های کارائوکه 3.8 (6)

  به صفحه ی ویژه کارائوکه ها خوش آمدید !  در این صفحه فقط آهنگ هایی قرار گرفته که با استفاده از نرم افزار بیکلام شده و این فرآیند روی نسخه اصلی آهنگ انجام شده و صدای خواننده به صورت کامل حذف نشده ، آهنگ های کارائوکه ( یا همان بیکلام با نرم افزار ) …

نسخه های بیکلام شده (بی کلام) پلی بک ( کارائوکی ) آهنگ های کارائوکه 3.8 (6) ادامه »